پژوهش

بهمن ۲۶, ۱۳۹۳

۱-ناشناخته( هفت مرد)،تپه بَنی شَقیق،واسِط(کَسکَر)،عراق امروزی

نویسنده و محقق :  سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در میان  متون کهن و همچنین کتاب های جدید و متاخر، هرگاه به موضوع اجساد سالم و تر […]
اسفند ۷, ۱۳۹۳

۲- شهیدان سال هفتاد هجری ( احتمالا همه مرد)،دژ قندهار، افغانستان امروزی

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در کتاب «تاریخ طَبری»  اثر خامه «محمد بن جَریر طَبری» (م . ۳۱۰ ق .) تاریخ نگار ایرانی […]
اسفند ۷, ۱۳۹۳

۳-برخی از خاندان جناب ابوطالب ( زن و مرد) ،خزانه منصور عباسی، بغداد،عراق

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی                                       […]
اسفند ۷, ۱۳۹۳

۴- ناشناخته( مرد)، قبرستان درب الریحان، بغداد،عراق

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در کتاب سترگ تاریخ بغداد  تالیف خطیب بغدادی متوفای  نیمه دوم قرن پنجم هجری  به شرح حال و […]