۸- حضرت یحیی (ع)( مرد)،مسجد جامع اُمَوی،دمشق،سوریه امروزی

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com روش های کشف جنازه های سالم و تر و تازه اولیای الهی و صالحان ، گوناگون است که در اغلب موارد این امر به طور اتفاقی صورت می پذیرد. گاهی در اثر سیل و ایجاد شکاف ، گاهی در اثر دیدن خواب و رویایی صادقه از ناحیه […]

۷-ناشناخته(مرد)،مسجد”کَنز”،قَرافَه،مصر

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در میان جنازه های سالم و با طراوت افراد نیکو کار این مورد که به زودی بیان می شود از موارد استثناء و متفاوت به شمار می رود که جای تامل و تعمق فراوان دارد و اگر به فهم واقعی استثناء آن نائل شویم به یکی از […]

۶- پیر بُرج یا خط سبز( مرد)،قبرستان غازیان،یزد،ایران

نویسنده  و محقق: سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com یکی از اجساد صالحان که سالم  و صحیح گزارش شده ، جسد «پیر بُرج» یا «خط سبز» در یزد است .  واقعه کشف آن در سال ۷۴۷ هجری قمری روی داده  و در تواریخ محلی مضبوط است . الان مقبره « پیر برج» در محله ای به همین […]

۵- ناشناخته( مرد و زن)،اَبروق، ترکیه امروزی

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «ابوالحسن علی بن ابی بکر هَرَوی»  متوفای سال ۶۱۱ ق .  متولد شهر موصل عراق بوده که به سرزمین های فراوانی سفر کرده  و بسیاری از عجائب و غرائب مکان ها و روزگاران را به چشم  خویش دیده و ثبت نموده است . از وی کتابی در […]

۴- ناشناخته( مرد)، قبرستان درب الریحان، بغداد،عراق

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در کتاب سترگ تاریخ بغداد  تالیف خطیب بغدادی متوفای  نیمه دوم قرن پنجم هجری  به شرح حال و ترجمه بیش از ۵۰۰۰ راوی حدیث پرداخته شده است در ضمن معرفی یکی از این راویان به نام « ابن مُخَلدعطار» از جسد سالم مردی ناشناخته در قبرستانی در […]

۳-برخی از خاندان جناب ابوطالب ( زن و مرد) ،خزانه منصور عباسی، بغداد،عراق

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی                                                                         mirseradji@gmail.com محمد بن جَریر طبَری تاریخ نگار شهیر اسلامی در کتاب تاریخ عمومی […]

۲- شهیدان سال هفتاد هجری ( احتمالا همه مرد)،دژ قندهار، افغانستان امروزی

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در کتاب «تاریخ طَبری»  اثر خامه «محمد بن جَریر طَبری» (م . ۳۱۰ ق .) تاریخ نگار ایرانی الاصل در زمینه اجساد سالم و تجزیه نشده اولیای الهی ، مطلبی ضمن حوادث سال ۳۰۴ ق. به ثبت رسیده که  زمان وقوع آن دقیقا  شش سال پیش از […]

۱-ناشناخته( هفت مرد)،تپه بَنی شَقیق،واسِط(کَسکَر)،عراق امروزی

نویسنده و محقق :  سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در میان  متون کهن و همچنین کتاب های جدید و متاخر، هرگاه به موضوع اجساد سالم و تر و تازه  اولیای الهی برخورد می کردم آنها را در گوشه ای یادداشت می نمودم، خصوصا آن هایی که در کتاب جاویدان « اجساد جاویدان»، تالیف استاد معظم ما […]