۴۲- سید رضا سید علیزاده ( صمدانی)(مرد) – مهران – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در سال ۱۳۶۵ شمسی ، سه سال بعد از شهادت « سید رضا سید علیزاده (صمدانی)، دربین تعداد زیاد اجساد شهداء که پلاک واستخوان بودند جسد شهید سالم بدست آمد. تمام مدارک همراه شهید ازقبیل  : پیشانی بند.کارتهای شناسایی.قمقمه آب.آئینه، شانه واژدر(وسیله قطع سیم خاردار)،پیچ گشتی،وسایل خنثی کردن مین و…سالم و قابل استفاده […]