۴۴- کربلایی احمد میرزا حسینعلی تهرانی (مرد) – قم – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com   کربلایی احمد (میرزا حسینعلی تهرانی) معروف به کل احمد آقا از عارفان و دلباختگان ساحت مقدس اهلبیت (ع) و بالاخص حضرت امام حسین(ع) و حضرت صاحب الزمان (عج) بودند که شرح مبسوط احوالات ایشان در کتاب « رند عالم سوز» آمده است . جسد ایشان نیز […]