آیت الله سید محمد فقیه پیشنماز

بهمن ۱, ۱۳۹۴

۴۵ – آیت الله سید محمد فقیه پیشنماز (مرد) – نی ریز- ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com   صاحب کتاب « حقیقت قبر» به معجزه طراوتی در حق یکی از نزدیکان خود اشاره نموده و […]