۴۵ – آیت الله سید محمد فقیه پیشنماز (مرد) – نی ریز- ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com   صاحب کتاب « حقیقت قبر» به معجزه طراوتی در حق یکی از نزدیکان خود اشاره نموده و آورده است : «وقتی که بعد از بیست و سه سال قبر آیت الله سید محمد فقیه پیشنماز جدّ مادری حقیر که در جوار امامزادگان حسن و حسین(ع) فرزند […]