۵۲-آیت الله محمد مسیح آیتی دُرُخشی و پسر- دُرُخش – ایران

نویسنده : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در منطقه « دُرُخش» از محله های بخش «قُهِستان» شهرستان«دَر میان» در استان خراسان جنوبی با فاصله ۶۵ کیلومتری از شهر «بیرجند» (مرکز استان)، معجزه طراوت در مورد پدر و پسری در امُرداد سال ۱۳۹۷ شمسی بعد از سپری شدن بیش از هشتاد سال رخ داده و بر اساس […]