اجساد سالم شهیدان

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴

مستند راز آشکار ( جسد سالم شهید محمد رضا شفیعی)

مستند راز آشکار ساخته عباس صالح مدرسه ای حدود چهل دقیقه است که موضوع آن مربوط به کشف جسد سالم یکی از شهیدان دفاع مقدس به […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

۴۲- سید رضا سید علیزاده ( صمدانی)(مرد) – مهران – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در سال ۱۳۶۵ شمسی ، سه سال بعد از شهادت « سید رضا سید علیزاده (صمدانی)، دربین تعداد زیاد اجساد […]