اسفراین

خرداد ۲۷, ۱۳۹۴

۲۸- امام زاده زید ( مرد) – روستای “توی” اسفراین – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com جناب آقای دکتر بحرالعلوم محقق و پژوهشگر مکان های زیارتی جهان اسلام در وبلاگ «مزارات ایران و جهان […]