اشکور

بهمن ۱, ۱۳۹۴

۴۷ – آیت الله سید محمد تقی معصومی اشکوری (مرد) – شوئیل و مشهد – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com نکته جالبی که در مورد شخصیت «آیت الله سید محمد تقی معصومی اشکوری» وجود دارد این است که […]