امامزاده اسحاق

خرداد ۲۷, ۱۳۹۴

۲۹ – امام زاده اسحاق ( مرد) – روستای مِیَم قم – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com  آستان امامزاده اسحاق (علیه السلام) در شهرستان قم، بخش کهک، ۷ کیلومتری جنوب خاوری شهر کهک، در میان […]