امام زاده شیر خدا

خرداد ۲۱, ۱۳۹۴

۲۷- امامزاده شیر خدا ( مرد) – راین کرمان – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com « ابوالبشائر هاشم از نقباء و سرپرستان سادات کرمان بوده که این محل را به عنوان باغ اختصاص […]