امیر رفیع الدین

خرداد ۲۰, ۱۳۹۴

۲۳- امیر رفیع الدین (مرد) – دشت بیاض – ایران

نویسنده و محقق :  سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com دشت بیاض نام شهری است بین گناباد در استان خراسان رضوی و قائن در استان خراسان جنوبی که تا […]