بابا پیر علی

خرداد ۲۰, ۱۳۹۴

۲۴- امامزاده بابا پیر على( مرد) ـ محمّد آباد نهاوند – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com جناب آقای دکتر محمد مهدی فقیه بحرالعلوم پژوهشگر معاصر در زمینه انساب و امامزادگان در وبلاگ بوستان نقابت […]