جسد سالم آیت الله میرزا ابراهیم خویی

تیر ۶, ۱۳۹۴

۳۷- میرزا ابراهیم خویی(مرد) – خوی – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «آیت الله شهید میرزا ابراهیم خویی مجتهدی عالم و شخصیت برجسته سیاسی، فرهنگی، علمی و دینی بود که […]