جسد سالم امامزاده علی اهر

تیر ۵, ۱۳۹۴

۳۴- امامزاده سید علی(مرد) – اهر – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در پایگاه جامع امامزادگان و بقاع متبرکه ایران اسلامی در زمینه معجزه طراوتی که خداوند در حق امام […]