جسد سالم امامزاده قاسم محمود آباد

تیر ۵, ۱۳۹۴

۳۲- امامزاده قاسم (مرد) – محمود آباد مازندران – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com امامزاده قاسم محمود آباد مازندران یک ویژگی جالب  دارد و آن این است که بارگاه  ایشان اکنون داخل […]