جسد سالم شهید هداوند

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۴

تصویر جسد سالم شهید حسن هداوند میرزایی بعد از ۱۲سال – پاکدشت – ایران

معجزه طراوت –  شهيد حسن هداوند ميرزايی از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. در جنگ تحمیلی ماموريتهای متعددی در مناطق عملياتی به انجام رساند تا […]