جسد سالم شهید

تیر ۶, ۱۳۹۴

۳۶- محمد رضائی (مرد) – تکریت – عراق

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com شهید مظلوم محمد رضائی از جمله کسانی است که به اذن خدا مشمول معجزه طراوت شده است و […]
تیر ۶, ۱۳۹۴

۳۸- محمد تقی خان پسیان (مرد) – مشهد – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «کلنل محمد تقی خان پسیان به سال ۱۲۷۰ هجری شمسی در محله سرخاب تبریز دیده به جهان گشود […]