جسد سالم عبدالله بن جابر بن عبدالله انصاری

خرداد ۲۷, ۱۳۹۴

کلیپ تشییع جنازه حذیفه، عبدالله بن جابر ، امامزاده طاهر – مدائن – عراق

معجزه طراوت – جسد های سالم حذیفه بن یمان صحابی صاحب سر پیامبر (ص) و  عبدالله پسر جابر بن عبدالله انصاری که پدرش صحابی معروف پیامبر […]