جسد سالم کلنل محمد تقی خان پسیان

تیر ۶, ۱۳۹۴

۳۸- محمد تقی خان پسیان (مرد) – مشهد – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «کلنل محمد تقی خان پسیان به سال ۱۲۷۰ هجری شمسی در محله سرخاب تبریز دیده به جهان گشود […]