جسد سالم کل احمد آقا

آبان ۲۶, ۱۳۹۴

۴۴- کربلایی احمد میرزا حسینعلی تهرانی (مرد) – قم – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com   کربلایی احمد (میرزا حسینعلی تهرانی) معروف به کل احمد آقا از عارفان و دلباختگان ساحت مقدس اهلبیت […]