دکتر طارق سویدان

اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۴

کلیپ جسد سالم حضرت حمزه سید الشهداء ( سخنرانی دکتر طارق سویدان)

معجزه طراوت – جسد مطهر حضرت حمزه چند بار به شکل سالم و دقیقا به همان حالت زمان شهادت کشف شد ظاهرا آخرین بار در زمان […]