رفسنجان

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

۱۴- ناشناخته (مرد) – منطقه رفسنجان – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «در خبرنامه داخلی جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم شماره ۱۳۸ به تاریخ ۱۳۶۶/۴/۴آمده است : طبق اطلاعات […]