روستای مهر آباد سبزوار

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۴

۲۰- امامزاده ناشناخته(مرد) – مهر آباد سبزوار – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «همه تصور داشتند یک افسانه است، قدیمی های روستا همه از مقبره امامزاده ای می گفتند که هیچ […]