ری

اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

۱۵- آقا شیخ موسی(مرد) – ری – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com صاحب «روزنه هایی از عالم غیب» می نویسد : «مرحوم آقای حاج ابوالحسن عطار، از قول مشهدی محمد […]