سید مرتضی میرسراجی

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

۱۳- حاج میرزا احمد غریب(مرد) – گَرَکان – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «آیت الله حاج سید علی محقق فرمودند: مرحوم پدرم برای تبلیغ به « گرکان» می رفت و آنجا […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

۱۴- ناشناخته (مرد) – منطقه رفسنجان – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «در خبرنامه داخلی جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم شماره ۱۳۸ به تاریخ ۱۳۶۶/۴/۴آمده است : طبق اطلاعات […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

۱۵- آقا شیخ موسی(مرد) – ری – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com صاحب «روزنه هایی از عالم غیب» می نویسد : «مرحوم آقای حاج ابوالحسن عطار، از قول مشهدی محمد […]
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

۱۶- سید مهدی خوانساری (مرد) – خوانسار – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com سید محسن خرازی در کتاب خود نوشته است : «آیت الله آقای مصلحی از پدرشان آیت الله العظمی […]