شهدای زرند

شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

۴۲- سید رضا سید علیزاده ( صمدانی)(مرد) – مهران – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در سال ۱۳۶۵ شمسی ، سه سال بعد از شهادت « سید رضا سید علیزاده (صمدانی)، دربین تعداد زیاد اجساد […]