شهر الخلیل

فروردین ۸, ۱۳۹۴

۱۲- حضرات ابراهیم(ع) ، اسحاق(ع) و یعقوب نبی (ع) (مرد)- الخلیل -فلسطین

 نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی                                                     mirseradji@gmail.com از جمله اجساد سالم و تجزیه نشده پیامبران بزرگ الهی می توان به گزارش های تاریخی موجود در […]