شهیدان خمینی شهر

تیر ۶, ۱۳۹۴

۴۰ – محمد شایانفر ( مرد) – نفت شهر ( مناطق جنگی) – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com  «شهید محمد شایانفر ، متولد۱۳۴۵ شمسی در شهرستان خمینی شهر بود.دوران کودکی خویش را در محیطی مذهبی گذراند. دوران تحصیلات […]