شهیدان زاهدان

تیر ۳۰, ۱۳۹۴

۴۱- فرزاد بهمنی(مرد) – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com به روایت « محمد رضا رخشانی مقدم» رزمنده غواص : شهید فرزاد بهمنی از غواصان لشكر ۴۱ ثارالله و […]