۴۷ – آیت الله سید محمد تقی معصومی اشکوری (مرد) – شوئیل و مشهد – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com نکته جالبی که در مورد شخصیت «آیت الله سید محمد تقی معصومی اشکوری» وجود دارد این است که در دو موضع مختلف برای ایشان «معجزه طراوت »گزارش شده است. یکی در روستایی به نام شوئیل در استان گیلان و دیگری در مشهد مقدس. شرح واقعه در ۲۷ […]