طبسین

خرداد ۱۰, ۱۳۹۴

۲۲- امام زاده حسین بن موسی الکاظم(ع) (مرد) – طبس – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com امام زاده معروفی در شهر طبس وجود دارد که از زمره کسانی است که معجزه طراوت در مورد […]