محمد صادق ابرقویی

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۴

۲۱- حاج ملا محمد صادق امام ابرقویی (مرد) – ابرکوه (ابرقو) -ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com در کتاب استاد معظم ما حضرت علامه حاج شیخ علی اکبر مهدی پور به این مورد اشاره ای […]