مشهد میقان اراک

اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۴

۱۹- امامزاده سید محمد عابد(مرد) – مشهد میقان اراک – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com « حضرت آیت الله اراکی فرمودند: در دو فرسخی اراک امامزاده ای است به نام سید محمد عابد […]