معجزه طراوت

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

۱۳- حاج میرزا احمد غریب(مرد) – گَرَکان – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «آیت الله حاج سید علی محقق فرمودند: مرحوم پدرم برای تبلیغ به « گرکان» می رفت و آنجا […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

۱۴- ناشناخته (مرد) – منطقه رفسنجان – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «در خبرنامه داخلی جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم شماره ۱۳۸ به تاریخ ۱۳۶۶/۴/۴آمده است : طبق اطلاعات […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۴

۲۰- امامزاده ناشناخته(مرد) – مهر آباد سبزوار – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «همه تصور داشتند یک افسانه است، قدیمی های روستا همه از مقبره امامزاده ای می گفتند که هیچ […]
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۴

کلیپ خبری جسد سالم يك مسلمان بعد از ۲۶ سال – اندونزی

معجزه طراوت – این کلیپ ظاهرا یک کلیپ خبری از کشف جسد یک  مرد مسلمان در کشور اندونزی است به  که بعد از ۲۶ سال به […]