گرکان

اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

۱۳- حاج میرزا احمد غریب(مرد) – گَرَکان – ایران

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی mirseradji@gmail.com «آیت الله حاج سید علی محقق فرمودند: مرحوم پدرم برای تبلیغ به « گرکان» می رفت و آنجا […]