روش مطالعه مطالب

  1. کسانی که سن آنها کمتر از ۱۳، ۱۴ سال است بهتر است که از مطالب ، عکس و فیلم ها استفاده نکنند چون ممکن است به علت کمی سن دچار ناراحتی های روحی و روانی شوند .
  2. کسانی هم که  از مرگ و اموات بیش از اندازه ترس و واهمه دارند یا به عبارت روشن تر دارای مشکلات روحی و  روانی در این زمینه ها هستند، بهتر است که به هیچ وجه از این تارنما استفاده نکنند.
  3. بهترین روش مطالعه مطالب، ابتدائا خواندن پشینه ، سپس فایده و در نهایت آسیب شناسی است. آنگاه با خواندن مطالب تحقیقی از اولین مورد شروع و در صورت تمایل تا آخرین مورد ادامه دهید. ممکن است مورد یا مواردی در ابتدای تحقیقات ، توضیح کامل و وافی داده شده  و در موضوعات بعدی بدان هیچ اشاره ای نشده باشد بنابراین برای فهم بهتر ، از اولین مطلب موجود در سایت شروع نمایید.
  4. مطالب به گونه ای نوشته شده که برای مخاطبان معمولی و خاص قابل درک باشد. منابع و مآخذ در انتهای هر مطلب وجود دارد.
  5. در صورت داشتن پیشنهاد ، انتقاد ، تقدیر یا هرگونه سئوال و ابهام در بخش” نظر بدهید” در بالای نوشته و در صفحه اصلی یا ” جوابی بنویسید” در پایین نوشتار مراجعه نمایید.