فایده

۱.  درس خداشناسی
شناخت ذات خدا به طور مستقیم محال و غیر عقلانی است. خداوند تنها از روی آثار و مخلوقاتش شناخته می شود.  بنابراین شناخت معجزه طراوت در مقام اثر و  نقشی از خدا می تواندگوشه ای از حقیقت و قدرت بی پایان او را از زاویه ای دیگر برای همه ما معرفی نماید . معجزه طراوت درس خداشناسی است.

۲. نزول رحمت الهی
بررسی و ثبت اجساد سالم و جاویدان اولیای الهی و نیکو خصالان در اصل ، ذکر و یادکرد صالحان و شایستگان از گذشته تا حال است و  بیان سرگذشت آنان چنان که رسول اکرم (ص) فرموده اند :
“عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة ” : به هنگام یاد کرد صالحان رحمت پروردگار نازل می شود .
پس با مطالعه ، بررسی و یاد آوری سرگذشت اولیای الهی که مشمول معجزه طراوت شده اند رحمت خدا بیش از پیش بر ما نازل می شود.

۳.  یافتن الگوهای مناسب ( اسوه حسنه)
بیان فضایل بزرگانی که مشمول معجزه طراوت الهی هستند نمونه تجسم یافته کلیه فضایلی است که علمای اخلاق می کوشند تا با نصایح و دستورالعمل های خود به دیگران بیاموزند. آن ها می توانند به عنوان الگو و سرمشق برای همه مردم معرفی شوند .
خیلی از افراد در جستجوی الگوهای مناسب و مطابق با موازین شرعی هستند این افراد که مشمول معجزه طراوت شده اند، می توانند مورد توجه آن ها واقع شوند که این امر با بررسی سیره اخلاقی و سرگذشت واقعی آنان میسر می شود و مطالعه دقیق زندگی و سیره آن بزرگواران می تواند فهرست کاملی از اخلاقیات و صفات نیکو  را فرا روی ما بگذارد.

در عصری زندگی می کنیم که عده ای با شعار تکثر گرایی دینی قصد نابود کردن اصل دین و حقیقت اسلام را دارند. بروز و ظهور برخی عرفان های کاذب ، انحرافی و التقاطی که در بیشتر موارد با اصول موضوعه اسلام تناقض و تنافر دارند مبین این طرز تلقی شیطانی است.

نمایش واقعی و جانانه این معجزه و معرفی کامل و بسزای مشمولان این اعجاز الهی می تواند راهگشایی مناسب برای آنان باشد که حقیقت را از غیر سرچشمه می جویند و عمر گرانمایه را تلف کرده و هدر می دهند.

۴. تقویت ایمان
بررسی این گزارش ها ما را به این حقیقت مهم رهنمون می کند که عمل صالح نه تنها در آخرت ضایع نمی شود بلکه به خواست خدا  قبل از  برپایی آخرت نیز در دنیا  تباه نمی گردد زیرا نپوسیدن اجساد این بزرگان بدون تردید نتیجه اعمال نیک آنان است و این تنها بُعد بسیار محدودی از واکنش اعمال آنان است که پاداش اصلی آنان خشنودی پروردگار و بهشت برین در روز باز پسین است .

۵. فزونی دانش
بشر از روی فطرت علاقمند به کسب دانش و افزایش حجم معلومات خود است . تردیدی نیست که مطالعه این گزارش ها بر حجم معلومات انسان می افزاید و دانشی سودمند را فرا روی بشر قرار می دهد.

۶. شناخت اعمال نیکو و صالح
از بررسی گزارش های مربوط به سیره عملی این بزرگان به اهمیت اعمال صالحه ای چون : تلاوت قرآن ، تعلیم قرآن ، نماز اول وقت ، نماز شب ، جهاد ، شهادت در راه خدا ، دادگری ، دستگیری از بندگان خدا ، مداومت بر زیارت عاشورا ، جارو کردن  و فرش کردن مساجد ، شرکت در مجالس عزاداری و تعظیم شعائر اسلامی، متخلق به خُلق و خوی محمدی (ص) بودن و ده ها عمل شایسته ای پی می بریم که در سیره این بندگان صالح گزارش شده است.

۷. شناخت اولیای گمنام الهی
در برخی از موارد جنازه های سالم و با طراوت در حال حیات برای مردم ناشناخته بودند ، گمنام زیستند و گمنام مُردند ولی هنگامی که پیکر پاکشان  پس از سالیان متمادی تر و تازه پدیدار گردید بُعد تازه ای از شخصیت آنان در اجتماع شناخته شد.
چه بسیار اولیای الهی و دوستان خداوندکه در بین مردم گمنام و ناشناخته اند .

۸. اثبات حقانیت اسلام عزیز و مکتب حقه تشیع
در مواردی از این طریق حقانیت شیعه اثبات شده  و دشمن ستمگر و کینه توز ناچار به تسلیم  و پذیرش گشته که یکی از مصادیق بارز آن داستان  معروف نبش قبر دانشمند بزرگ مرحوم کلینی توسط ستمگر زمانه است که وی در عِداد دشمنان تشیع و اهلبیت (ع) بود و هنگامی که با جسد سالم مرحوم کلینی مواجه شد به کج فکری خود پی برد.

۹. اثبات انتساب و رفع شک و شبهه ها
در مکان های مختلف اماکن متبرکه ای هست که به برخی انبیا و اولیا منسوب است و در طول قرون و اعصار با شک و تردید روبرو بوده است اما به هنگام تعمیر و بازسازی تصادفا لحد باز شده پیکر پاک آن پیامبر ، امامزاده  یا ولی خدا تر و تازه پدیدار گشته و صحت انتساب آن قبر به آن بزرگوار به اثبات رسیده است .
بسیار این مورد پیش آمده که عده ای از سر نادانی قبور مطهر امامزادگان را مورد تشکیک قرار داده اند یا وجود آنها را منکر می شوند  و آن ها را ساخته و پرداخته اوهام و خرافات مردم می دانند و مردم را از زیارت امامزاده های مجهول الهویه و بدون سند نهی می کنند که به خواست خدا با پدیدار شدن اجساد سالم و شاداب آنها به طور معجز آسا خط بطلانی بر  عقاید نادرست برخی از آن مقدس نماها و روشنفکر نماها کشیده می شود. لازم به ذکر است که این سخن ما  به معنای حقانیت همه قبور منتسب به امامزادگان و اولیا نیست.

۱۰. رفع ابهامات عقیدتی و فکری
در موارد دیگری مسائلی یافت می شوند که در طول قرون و اعصار در هاله ای از ابهام بوده است که از این طریق آشکار شده ، شک و تردید برطرف گردیده است  فی المثل در مورد جناب حر (ع)  اهل تحقیق شک و تردیدی نداشتند ولی برای گروه کثیری جای این سئوال باقی بود که آیا واقعا توبه جناب حر(ع) مورد پذیرش پروردگار واقع شده است یا خیر؟
با گشوده شدن قبر شریف و پدیدار شدن پیکر پاکش به صورت تر و تازه این شک و تردید رفع شد .

۱۱. تایید برخی آیات قرآن کریم جهت فهم بهتر
در آیات قرآن کریم مواردی از معجزات و عنایات الهی است که خارق عادت و طبیعت می باشند مثلا : اصحاب کهف حدود ۳۰۹ سال قمری در غاری آرمیده بودند شاید عده ای برایشان به جهت ضعف ایمان این مطلب قابل درک و هضم نباشد  یا بر اساس آیات قرآن غذا و نوشیدنی حضرت عُزَیر نبی (ع) بعد از صد سال تر و تازه مانده بود . بنابراین بررسی ، مطالعه و اعتقاد به معجزه طراوت می تواند موید و کمک کننده خوبی برای  فهم  آیاتی این چنین باشد .

۱۲. تایید خارجی برخی روایات اهلبیت (ع)
در روایات پیامبر (ص) و اهلبیت او  فراوان به احادیثی بر می خوریم که اجساد برخی از شایستگان و وارستگان همچون : پیامبران ، جهاد گران ، شهیدان ، اذان گویان، مظلومان و … در قبر نمی پوسند که با بررسی و ثبت معجزات متعدد طراوت در گذشته و حال  این روایات مصداق خارجی پیدا می کنند و صحت کلام معصومان (ع) بیش از پیش بر ما آشکار می گردد.

۱۳.تایید برخی روایات تاریخی
بسیاری از موارد ذکر شده و مرتبط با بحث و دانش معجزه طراوت در منابع و مراجع تاریخی وجود دارند. عده ای به جهت عدم اطلاع و اشراف علمی برخی یا اکثر موارد تاریخی و مکتوب را مورد  مخالفت و بی اعتباری قرار می دهند.
قرائن و شواهد مختلف می تواند این روایات تاریخی و ثبت شده در کتاب ها را برای ما قابل  پذیرش نماید. هر چیزی که به ذهن ما عجیب و ناشناخته بیاید  خصوصا این که در تاریخ ذکر شده باشد دلالت بر عدم وجود  و حقانیت آن نیست.
البته باز هم به جهت تذکر و جلوگیری از سوء برداشت بیان می کنیم که  این سخن ما به معنای تایید همه روایات تاریخی اعم از عجیب یا غیر آن نیست.

۱۴.مویدی بر قیامت کبری
قیامت کبری یا همان روز حساب و رستاخیز از مسلمات عالم و از اصول دین مبین و کامل اسلام محسوب می شود که عدم اعتقاد و باور به آن،  انسان را از دایره مسلمانی خارج می سازد یعنی این که فقط یک نفر بیاید و ادعا کند که من  فقط خدای یگانه و رسول او را قبول دارم ولی به اصل قیامت هیچ اعتقادی ندارم در دین اسلام پذیرفته نیست و او در جمله مسلمانان قرار نمی گیرد.
دانستن همه جزئیات قیامت واجب نیست بلکه کلیت آن و اعتقاد به این که روزی همه ما جهت حساب اعمالمان  از قبر ها بر انگیخته خواهیم شد کفایت می کند .  عدم توجه به جزئیات آن عامل بطلان و از بین رفتن اصل اسلام در شخص نیست بلکه فقط به کم دانشی و بی اطلاعی او اشاره دارد .
مثلا طبق آیات قرآن ، حضرت ابراهیم (ع) به اصل قیامت اعتقاد داشت ولی در چگونگی آن برایش سئوال و ابهام  بود. تا این که خداوند جلوی چشمش پرندگانی را که هر کدام در جاهای مختلف توسط او تکه تکه شده بودند دوباره زنده و به حالت اول برگرداند و او نسبت به این مسئله عین الیقین پیدا کرد.
بررسی معجزه طراوت یا مشاهده آن توسط اشخاص یا اعتماد به اقوال ما  یا  اقوال افراد مورد اعتماد دیگر از نظر مردم شرایطی شبیه یا همچون حضرت ابراهیم (ع) برای آنان فراهم می سازد.
خدایی که بعد از گذشت قرن ها جسدی را این چنین سالم نگه داشته که گویی خوابیده یا همین الان نفسش قطع شده است، قطعا قادر خواهد بود اجساد پوسیده را نیز دوباره بیافریند و بدانها شکل و جان دوباره دهد.

۱۵. یاد مرگ
موضوع معجزه طراوت مستقیما با مرگ در ارتباط است در آموزه های اسلام یاد مرگ بهترین عبادت، نشانه زیرکی مومن ، از بین برنده خواسته ها و شهوات افراطی ، ایجاد کننده زهد و بی رغبتی به دنیا ، جلا و صفای دل ها  و …  بر شمرده شده است که هر کدام از این موارد  خود می توانند سرفصلی اخلاقی و فائده ای از فوائد معجزه طراوت نیز باشند.

۱۶. بالا رفتن پرچم تقوا و تاکید بر آن
در کتاب خدا آمده است :« ان اکرمکم عندالله اتقیکم »یعنی : “گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقواترین شماست”. یعنی در نزد خداوند سبحان رنگ و نژاد و جنسیت و این ظواهر انسانی مد نظر نیست بلکه تقوا عامل محبوبیت ما در نزد حضرت باری تعالی است .
از مطالعه زندگی ، روش و منش اولیای الهی که اجسادشان سالم مانده در می یابیم  راز مشترک همه آن ها و علت اصلی مشمول این معجزه شدن تنها تقوای الهی  بوده است.
تقوا همان عامل بازدارنده ای در وجود روحانی ماست که در خَلوَت و جَلوَت ما را از ارتکاب به گناهان و معاصی باز می دارد. در معجزه طراوت همیشه پرچم تقوا برافراشته و بالا  بوده که قطعا این از فوائد و برکات مهم این دانش به حساب می آید .

۱۷. مویدی بر روایات رَجعَت ( قیامت صُغری)
در قرآن و احادیث به بحث رجعت و بازگشت صالحان پس از ارتحال امام عصر (عج) اشاراتی شده است که به آن دوران ، «قیامت صغری» نیز اطلاق می شود جز آن که عدم اعتقاد به آن مانند قیامت کبری نیست که منجر به کفر و بی ایمانی انسان شود بلکه عدم اعتقاد به آن نشانه بی دانشی و کم اطلاعی شخص به حساب می آید. ما برای نخستین بار از آن به « رجعت کبری» تعبیر می کنیم.
رجعت کبری به نوعی قیامت کوچک یا صغری است اعتقاد به جنازه های سالم اولیای الهی می تواند مانند بحث قیامت تا حد زیادی  برای اعتقاد به این باور  نیز راهگشا و موید باشد.

۱۸. مویدی بر روایات مهدوی(عج) دال بر زنده شدن برخی افراد در هنگام ظهور
در روایات ناب مهدویت (عج) داریم که الزاما افرادی خاص و ویژه در دو حوزه بدکردار و نیکو کردار به اذن خدا و توسط حضرت صاحب الزمان (عج)  از قبر ها برانگیخته شده و وارد جامعه  آن روزگار می شوند.
خوبان و حسنات دهر برای درک ظهور و مصاحبت و یاری حضرت حجت (عج) و بدکرداران برای عذاب کشیدن و عبرت دیگران از قبور و مزاراتشان برانگیخته می شوند  که ما برای نخستین بار از آن به « رجعت صُغری» تعبیر می کنیم.
مانند دو مورد قبلی اعتقاد و فهم دانش معجزه طراوت می تواند باور ما به این روایات را نیز تقویت نماید که از خداوند کاری این چنینی بعید نیست.

۱۹. استخراج علوم مختلف
یکی از برکات و فوائد دانش معجزه طراوت  این است که بستر دانش شخم می خورد یعنی علوم مختلفی همچون : لغت ، صرف ، نحو ، حدیث ، درایه ، رجال ، منطق ، تاریخ ، جغرافیا ، سیره ، تراجم ، فقه ،  اخلاق و … همزمان مورد استفاده و کاربرد قرار می گیرند که این عامل باعث تکاپو و رشد علمی هر چه بیشتر و احضار علوم مختلف از برکت این دانش شریف  است.

۲۰ . کشف مظلومیت اهل اسلام و پیروان مکتب تشیع

شاید از روی یک جنازه سالم ناشناخته نتوان فهمید که او در زمان حیات چه شخصیتی داشته که به سبب روا شدن معجزه طراوت در حق او،این گونه مورد تکریم خداوندی واقع شده است ولی از جنازه های بی سر یا سرهای بریده بدون تن یا غرقه به خون بودن و بدن چاک چاک برخی امامزادگان یا محل دفن نامناسب آنها یا با صورت در داخل قبر انداختن آنها و دیگر موارد پی به مظلومیت اهل اسلام و به خصوص شیعیان و امامزادگان مکرم می بریم که این درخت تنومند و سایه گستر  دین و مذهب با خون پاک آنان آبیاری شده است و قطعا خدا می خواهد با نشان دادن این افراد و مظلومیت آن ها ، مظلومان را به حساب کشیدن ظالمان از سوی خداوند در روز جزا امیدوار سازد.

بحث ما در این جا بیشتر بر سر این است که مظلومیت در این معجزه طراوت چه زیبا تصویر می شود و می آموزیم که این دین و مذهبی که اکنون ما قدرش را نمی دانیم با قبول چه سختی ها و مرارت هایی و از جان گذشتن چه عزیزانی، امروز به ما به ارث رسیده است.

۲۰. تمایل و تشویق افراد به کارهای نیک به طور مستقیم و غیر مستقیم
با مطالعه و باور به این معجزه بزرگ الهی قاعدتا افراد تمایلشان به کارهای نیک بسیار می شود و  دوست دارند که خود را به شخصیت آنان نزدیک نمایند .  چون انسان ها فطرتا کمال گرا هستند لذا موجب تشویق و ترغیب آن ها به سوی کارهای پسندیده و مثبت می شود و اخلاق اسلامی بیشتر مورد توجه و عنایت قرار می گیرد.

۲۱. موجبات رضایت خدا ، رسول (ص) و امامان معصوم و ذخیره ای برای آخرت
بی شک یکی از مهمترین فوائد کار به خصوص برای آنان که به اشاعه این دانش و تبلیغ این معجزه الهی می پردازند این است که  موجبات رضایت و خشنودی خداوند ، رسول (ص) و امامان معصوم (ع) را از سویی  و  از سوی دیگر برای قیامت خود ذخیره و توشه ای نیکو  فراهم می سازند.

۲۲.تلنگری به دنیا پرستان و دانشمندان جاهل و طرفدارانشان
در دوره ای زندگی می کنیم که علم از دین جدا است. البته این آفت معنوی از ناحیه پیروان ادیان منسوخی همچون مسیحیت  برخاسته است که متاسفانه به برخی از کژاندیشان مسلمان نیز رسوخ  نموده است . چون دین آن ها کامل  و پاسخگوی نیازهای بشری نبوده است لذا برخی اندیشمندان آن ها به این باور رسیدند .  اسلام با دانش عجین است و مخالفتی با علم ندارد زیرا خداوند را منبع علم می داند ، البته علم و دانشی که الزاما به صراط مستقیم ختم شود.
دانشمندان معاصری مانند:« هاوکینگ» فیزیکدان، عالم را آفریده خدا نمی داند و قوانین فیزیک را خالق عالم می داند. در فیزیک استعداد دارد ولی از فهم و بینش درستی  در شناخت خداوند قادر متعال برخوردار نیست و  متاسفانه دانش و درک ناقصش او را به نادانی رهنمون ساخته است.
آیا این که یک جسد پس از صدها سال سالم بماند کار طبیعت است یا امری از امور خداوند قاهر مقتدر؟ در معجزه طراوت به علت کثرت دیگر هیچ شکی نیست. آیا افرادی امثال هاوکینگ یا ماتریالیست ها ( مادی گرایان) در صورت مطالعه  یا شنیدن این موارد پاسخی برای این معجزات آشکار دارند؟ قطعا مبهوت خواهند ماند و پاسخی  عقلانی ندارند.

۲۳. قوت قلب مظلومان، اتمام حجت و ترس مضاعف ستمگران
از مواردی که جنازه ها نمی پوسند مظلومیت افراد است. وقتی جنازه ای پیدا می شود که ستمگران زمان در پیشانی اش میخ فرو کرده اند یا آثار ضرب و جرح بعد از گذشت سال ها بر بدن او به چشم می خورد، اعلان هشدار خدا به همه ستمگران عالم است که انتقام خون ستمدیدگان نزدیک است و ظلم ستمگران از نگاه عدالت خواه خدا دور نمی ماند. یکی از فوائد معجزه طراوت قوت قلب مومنان و ستمدیدگان است که خدا آن ها را فراموش نکرده است و از سویی  ترس مضاعف ستمگران است که عذاب شدید خدا نزدیک است.

۲۴. نشان دادن چهره ای جدید از اسلام عزیز و تبلیغ دین از منظری دیگر

انسان ها همیشه طالب مطالب نو و جدید هستند و این اشتیاق روح تشنه آنان را سیراب می کند . معرفی اجساد سالم و تازه اولیای الهی  به طور تخصصی نشان دادن چهره ای جدید از معارف و حکمت های موجود در اسلام عزیز است و لا اقل برای این دوره  ما و در این هیاهوی تبلیغ علیه اسلام می تواند تبلیغی نو و جدید با رویکردی اخلاقی برای معرفی این دین کامل به حساب آید.

نویسنده و محقق : سید مرتضی میرسراجی             mirseradji@gmail.com
( با الهام از مقدمه کتاب اجساد جاویدان)