ارتباط با ما

لطفا در صورت اطلاع از اجساد مطهر صالحان که به اذن خدا مشمول «معجزه طراوت » شده اند  از طریق صفحه ارسال گزارش یا شماره و ایمیلی که در ادامه آورده ایم  با ما در ارتباط باشید تا به فضل خدا گزارش و اطلاعات شما ( اعم از میدانی یا کتابخانه ای) در حوزه معجزه طراوت در مجموعه ما با کمال افتخار به ثبت برسد تا بقیه مردم  نیز با مطالعه و تدبر در آن از برکات معنوی آن بهره مند و مستفیض شوند.

با احترام

 Mirseradji Zanganeh

سید مرتضی میرسراجی

ابوالفضل زنگنه

۰۹۱۲۸۳۶۹۵۹۷

۰۹۳۶۳۴۷۵۹۵۳

 mirseradji@gmail.com